Zastosowanie alginatowej masy wyciskowej do kontrolowanego wydzielania fusydanu sodu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Beata Czarnecka, John W. Nicholson2/2013/XLI s. 11–14
Kliknij aby wrócić do spisu treści
11_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Czarnecka B., Nicholson J.W. Zastosowanie alginatowej masy wyciskowej do kontrolowanego wydzielania fusydanu sodu. Dental Forum. 2013;XLI(2):11–14.

Wstęp. Alginatowe masy wyciskowe mogą być potencjalnie użyte jako materiały służące do kontrolowanego uwalniania, np. leków wchłanianych przez błonę śluzową czy środków dezynfekcyjnych, które umożliwiałyby autodezynfekcję wycisków w warunkach klinicznych. Cel pracy. Ocena czy fusydan sodu może być wydzielany z alginatowych mas wyciskowych oraz ocena kinetyki wydzielania. Materiał i metody. Fusydan sodu wprowadzono podczas mieszania do alginatowej masy wyciskowej w proporcji 2% masowych. Z zamieszanego materiału uformowano cienką warstwę, po związaniu wycięto próbki w kształcie krążka (6 mm średnicy x 2 mm grubości), każdą próbkę przechowywano oddzielnie w 5 ml wody. Po upływie kolejno 1, 2, 3, 4, 5, i 24 godzin a następnie 1, 2 i 3 tygodni pobierano niewielkie ilości roztworu, który poddawano analizie w HPLC. Wyniki. Fusydan sodu w ciągu pierwszych 5 godzin był wydzielany z masy wyciskowej w procesie dyfuzji. Współczynnik dyfuzji wynosił 2.25 x 10–5 cm2 s-1, wydzielona ilość odpowiadała 36.0 ± 1.0%. W związku z tym ten system wydaje się być obiecujący w warunkach klinicznych.

Słowa kluczowe: alginate, masa wyciskowa, fusydan sodu, kontrolowane wydzielanie.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.