Sprawozdanie z XII Kongresu Stomatologów Polskich

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Gerreth2/2014/XLII s. 113–115
Kliknij aby wrócić do spisu treści
113_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Gerreth K. Sprawozdanie z XII Kongresu Stomatologów Polskich. Dental Forum. 2014;XLII(2):113–115.

W dniach 9–12 kwietnia 2014 roku odbył się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie XII Kongres Stomatologów Polskich, zorganizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Katedrę i Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Hasło „Wszyscy jesteśmy połączeni. Stomatologia wobec wymagań współczesnej medycyny”, będące myślą przewodnią wydarzenia podkreślało istotne znaczenie dziedziny jaką jest stomatologia wobec innych gałęzi medycyny. Kongres, który odbywa się raz na 5 lat, cieszy się dużym powodzeniem wśród klinicystów i naukowców, zarówno z Polski jak i ze świata. Tym razem wzięło w nim udział ponad 1000 uczestników. Wydarzenie to każdorazowo stanowi podsumowanie aktualnego etapu rozwoju polskiej stomatologii i pozwala na konfrontację naukową z zaproszonymi gośćmi z zagranicy. Wykłady prezentowane są przez autorytety z dziedziny stomatologii i medycyny, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka i Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, prof. dr. hab. Piotra Laidlera, podczas gdy honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego został Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki. Warto podkreślić, iż wydarzenie zostało wpisane w obchody 650. rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję przewodniczących Komitetu Naukowego sprawowali Prezydent PTS, prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster oraz Honorowy Prezydent PTS, prof. dr hab. Marek Ziętek.

Słowa kluczowe: .

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.