Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 10. rocznicy śmierci prof. dr. hab. med. Stefana Fliegera

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krzysztof Osmola2/2014/XLII s. 123–123
Kliknij aby wrócić do spisu treści
123_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Osmola K. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 10. rocznicy śmierci prof. dr. hab. med. Stefana Fliegera. Dental Forum. 2014;XLII(2):123–123.

Poznańska Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, która przed trzema laty obchodziła 50-lecie działalności była niedawno miejscem szczególnej uroczystości. Z okazji 10. rocznicy śmierci prof. dr. hab. med. Stefana Fliegera odsłonięto Tablicę pamiątkową poświęconą Jego osobie. Dzieło autorstwa art. plast. Marcina Idziaka odsłoniła żona profesora, dr Halina Fliegerowa, w obecności zaproszonych Gości: Prorektora UM prof. dr. hab. med. Andrzeja Tykarskiego, Prodziekan ds. Oddziału Stomatologii prof. Anny Surdackiej, Dyrektora Szpitala im. H. Święcickiego dr Krystyny Mackiewicz, Kierowników Klinik, Rodziny Profesora, Jego uczniów, współpracowników i innych licznie przybyłych osób. O dokonaniach Profesora mówili Jego uczniowie: dr hab. n. med. Krzysztof Osmola – obecny kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i dr n. med. Marian T. Nowaczyk.

Słowa kluczowe: .

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.