Jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej wśród pacjentów użytkujących protezy całkowite

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Małgorzata Gałczyńska‑Rusin, Ryszard Koczorowski1/2016/XLIV s. 11–16
Kliknij aby wrócić do spisu treści
11_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.1

Fraza do cytowania: Gałczyńska‑Rusin M., Koczorowski R. Jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej wśród pacjentów użytkujących protezy całkowite. Dental Forum. 2016;XLIV(1):11–16. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.1.

Wstęp. Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych ma niekwestionowany wpływ na poczucie jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej (OHRQoL). W pracy tej przeanalizowano, w których dokładnie aspektach OHQRoL najtrudniej osiągnąć poprawę po okresie adaptacji do nowych protez całkowitych. Materiał i metody. Badanie pacjentów zostało przeprowadzone w Klinice Gerostomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2012–2013. W badaniu wzięło udział 76 bezzębnych osób powyżej 60 roku życia, z których na wizytę kontrolną po 3 miesiącach zgłosiło się 66. Zbadano poczucie jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej przy użyciu kwestionariusza General Oral Health Assessment Index przed wykonaniem uzupełnień protetycznych i po 3‑miesięcznym okresie adaptacji. Wyniki. W ocenie jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej przed leczeniem protetycznym najniższą punktację pacjenci uzyskali w zakresie odczuwania problemów z żuciem pokarmów (Q2), zaniepokojenia stanem własnego uzębienia (Q9) i odczuwania dyskomfortu w czasie jedzenia (Q5). Po trzymiesięcznym okresie adaptacji najwyższy wzrost procentowy odnotowano w zakresie zadowolenia z wyglądu uzębienia (Q7), natomiast nadal ponad 10% pacjentów odczuwało negatywny wpływ problemów ze spożywaniem pokarmów na życie codzienne (Q1, Q2, Q5). Wnioski. Leczenie protetyczne pacjentów bezzębnych z zastosowaniem konwencjonalnych protez całkowitych znacząco poprawia poczucie jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej. Negatywny wpływ problemów z żuciem wpływających na dyskomfort jest obserwowany u ponad 10% badanych.

Słowa kluczowe: jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej, pacjenci w wieku podeszłym, leczenie protetyczne, bezzębie.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.