Etiologia zgryzu otwartego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Sieja, Katarzyna Potoczek, Michał Sarul, Beata Kawala2/2013/XLI s. 73–77
Kliknij aby wrócić do spisu treści
73_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Sieja A., Potoczek K., Sarul M., Kawala B. Etiologia zgryzu otwartego. Dental Forum. 2013;XLI(2):73–77.

Zgryz otwarty jest wadą, w której diagnozowany jest brak kontaktu między zębami szczęki i żuchwy w odcinku przednim i bocznym lub w obu tych odcinkach równocześnie. Złożoność wady wynika z kombinacji czynników szkieletowych, zębowo wyrostkowych, jak i czynnościowych. Celem pracy było usystematyzowanie wiedzy na temat czynników determinujących powstawanie zgryzów otwartych na podstawie przeglądu literatury polskiej i zagranicznej. Etiologia zgryzu otwartego może być kombinacją czynników zarówno genetycznych jak i środowiskowych. Zwykle utrwalone nawyki, jak ssanie palca, smoczka i niedrożność nosa, wpływają niekorzystnie na rozwój zespołu zębowo-wyrostkowego co zaburza właściwe wyrzynanie zębów. Ważnym czynnikiem powodującym wadę zgryzu o charakterze szkieletowym jest natomiast komponenta genetyczna, urazy oraz zwyrodnienia kłykci żuchwy, jak również zaburzona czynność mięśni żucia. Dokładne ustalenie przyczyny wady jest bardzo ważnym kryterium właściwego zaplanowania i wyboru leczenia.

Słowa kluczowe: zgryz otwarty, etiologia, wady zgryzu.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.