Wpływ leczenia ortodontycznego na jakość torów ruchów żuchwy w badaniach instrumentalnych T‑scan i Zebris JMA

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Edward Kijak, Bogumiła A. Frączak, Beata Rucińska‑Grygiel1/2016/XLIV s. 45–52
Kliknij aby wrócić do spisu treści
45_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.7

Fraza do cytowania: Kijak E., Frączak B.A., Rucińska‑Grygiel B. Wpływ leczenia ortodontycznego na jakość torów ruchów żuchwy w badaniach instrumentalnych T‑scan i Zebris JMA. Dental Forum. 2016;XLIV(1):45–52. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.7.

W związku ze zwiększającą się częstością występowania, różnorodnością objawów oraz wzrostem intensywności przebiegu procesu chorobowego proste badania kliniczne wydają się być niewystarczające. Zastosowanie nowoczesnych, często skomplikowanych technik diagnostycznych jest niezbędne, zwłaszcza u pacjentów z nasilonymi objawami zaburzeń czynności układu stomatognatycznego, połączonych niejednokrotnie ze zmianami morfologicznymi. Wśród czynników wywołujących zaburzenia funkcjonowania układu stomatognatycznego wymienia się: zgryz urazowy, stres psychiczny, nawyki, ostre i przewlekłe urazy, zaburzenia czynnościowe mięśni oraz czynniki jatrogenne. Zgryz urazowy jako przyczyna budzi najwięcej kontrowersji, zwłaszcza w postaci pierwotnej wady ortodontycznej. W pracy przedstawiono przypadek młodej kobiety z rozpoznaniem ciężkiej dysfunkcji stawów skroniowo‑żuchwowych, wywołanej niezaadoptowanym zgryzem urazowym, będącym konsekwencją nieleczonej, zębowej wady zgryzu. Przy pomocy urządzeń elektronicznych Zebris JMA oraz Tekscan dokonano monitoringu kinematyki żuchwy oraz rozkładu sił nacisku na łuki zębowe od rozpoznania do zakończenia leczenia. W obrazach wymienionych technik instrumentalnych przedstawiono skuteczność postępowania ortodontycznego jako metody w leczeniu i profilaktyce dysfunkcji stawów skroniowo‑żuchwowych.

Słowa kluczowe: wady zgryzu, dysfunkcje ssż, techniki instrumentalne.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.