Martwica kości szczęk w wyniku stosowania bisfosfonianów. Przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Szymon Frank, Katarzyna Fiołna, Andrzej Wojtowicz2/2013/XLI s. 79–82
Kliknij aby wrócić do spisu treści
79_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Frank S., Fiołna K., Wojtowicz A. Martwica kości szczęk w wyniku stosowania bisfosfonianów. Przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(2):79–82.

Osteonekroza pojawia się najczęściej w wyniku niewydolności krążenia prowadzącej do niedożywienia tkanek. Coraz częściej opisywane są przypadki martwicy kości szczęk w wyniku stosowania bisfosfonianów (Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw – BRONJ). Występuje wiele niejasności w stosunku do jej prewencji oraz opieki nad pacjentami poddanymi terapii tymi lekami. Przypadki kliniczne opisywane od 2003 r. dotyczyły występowania BRONJ po bisfosfonianach podawanych dożylnie i doustnie z powodu niektórych nowotworów, choroby Pageta i osteoporozy. BRONJ może pojawić się samoistnie, z powodu chorób tkanek zębów lub jako następstwo zabiegu stomatologicznego. Starczy wiek, zapalenie przyzębia, przewlekła terapia kortykosteroidami, przedłużone leczenie bisfosfonianami, palenie tytoniu oraz cukrzyca typu 2 mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteonekrozy. Zalecenia ekspertów co do leczenia pacjentów przyjmujących bisfosfoniany powinny być skonfrontowane z doświadczeniem klinicznym lekarza i potrzebami pacjenta.

Słowa kluczowe: martwica kości, bisfosfoniany, osteoporoza.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.