Zadania lekarza dentysty w identyfikacji ofiar katastrof – wytyczne i formularze Interpolu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Mariusz Glapiński, Agnieszka Przystańska2/2013/XLI s. 83–88
Kliknij aby wrócić do spisu treści
83_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Lorkiewicz-Muszyńska D., Glapiński M., Przystańska A. Zadania lekarza dentysty w identyfikacji ofiar katastrof – wytyczne i formularze Interpolu. Dental Forum. 2013;XLI(2):83–88.

Identyfikacja ofiar katastrof jest skoordynowanym, interdyscyplinarnym zbiorem procedur zmierzających do odnalezienia i identyfikacji wszystkich ofiar zdarzenia. Identyfikacja metodami odontologicznymi jest szybką i łatwą metodą wymagającą porównania danych zażyciowych uzyskanych od lekarza dentysty z danymi pośmiertnymi otrzymanymi w wyniku badania ofiary na miejscu zdarzenia. Analiza porównawcza uzębienia jest na tyle skuteczna, że identyfikacja metodami odontologicznymi została uznana za podstawową w procedurach Interpolu na równi z daktyloskopią i analizą DNA. Za identyfikację ofiar na miejscu zdarzenia odpowiadają zwykle odontolodzy sądowi będący członkami zespołu DVI, jednakże o pomoc w procesie identyfikacji ofiar może zostać poproszony każdy praktykujący dentysta. Głównym zadaniem lekarza dentysty jest dostarczenie rzetelnej i dokładnej dokumentacji medycznej, w miarę możliwości naniesionej na specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Interpolu. W pracy przedstawiono podstawowe zasady wypełniania formularzy F1 i F2 Interpolu.

Słowa kluczowe: identyfikacja ofiar katastrof, odontologia sądowa.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.