Wczesna rehabilitacja protetyczna młodocianego pacjenta z rodzinnie występującym zespołem dysplazji ektodermalnej – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jakub Hadzik, Agnieszka Wasik, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska2/2013/XLI s. 93–97
Kliknij aby wrócić do spisu treści
93_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Hadzik J., Wasik A., Bruziewicz-Mikłaszewska B. Wczesna rehabilitacja protetyczna młodocianego pacjenta z rodzinnie występującym zespołem dysplazji ektodermalnej – opis przypadku. Dental Forum. 2013;XLI(2):93–97.

Dysplazja ektodermalna jest terminem, który określa dużą i różnorodną grupę dziedzicznych zaburzeń związanych z defektem rozwojowym struktur pochodzenia ektodermalnego. Zespołowi często towarzyszy hipodoncja, oligodoncja, a w skrajnych przypadkach nawet anodoncja. Przedstawienie przypadku klinicznego i leczenia 5-letniego chłopca z rodzinnie występującą hydrotyczną postacią dysplazji ektodermalnej. Przeprowadzono pierwszy etap leczenia protetycznego u młodocianego pacjenta. Wykonano protezy dziecięce ze śrubami Fishera dla szczęki i żuchwy. Wczesna rehabilitacja protetyczna dzieci z dysplazją ektodermalną jest złożonym i wymagającym indywidualnego podejścia problemem. Niezmiernie istotne jest właściwe rozpoznanie i szybkie rozpoczęcie kompleksowego leczenia stomatologicznego. Leczenie protetyczne powinno być prowadzone etapowo i właściwie dobrane do wieku rozwojowego pacjenta.

Słowa kluczowe: dysplazja ektodermalna, hipodoncja, anodoncja, wczesne leczenie protetyczne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.