Rzadki przypadek olbrzymiej torbieli zębopochodnej żuchwy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Błochowiak, Joanna Pluskota, Stanisław Grajewski, Jerzy Sokalski2/2013/XLI s. 99–102
Kliknij aby wrócić do spisu treści
99_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Błochowiak K., Pluskota J., Grajewski S., Sokalski J. Rzadki przypadek olbrzymiej torbieli zębopochodnej żuchwy. Dental Forum. 2013;XLI(2):99–102.

Torbiele zawiązkowe są jednymi z częstszych torbieli zębopochodnych szczęk związanymi z koronami zębów stałych, szczególnie z zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi żuchwy. Obustronne i mnogie torbiele są zwykle powiązane z zespołami chorobowymi, tj. dysplazją obojczykowo-czaszkową i zespołem Gorlina. W pozostałych przypadkach należą one do rzadkości. Torbiele zawiązkowe są drugimi co do częstości występowania po torbielach korzeniowych, stanowią one 24% wszystkich torbieli prawdziwych szczęk. Autorzy przedstawiają rzadki przypadek olbrzymiej torbieli zębopochodnej żuchwy związanej z obecnością dwóch zatrzymanych zębów przedtrzonowych. W materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej UM w Poznaniu w ciągu ostatnich 30 lat podobny przypadek tak rozległej torbieli odnotowano tylko jeden raz. Pacjenci zwykle nie zgłaszają bólu ani innych niepokojących objawów. Badanie kliniczne może ujawnić brak zęba lub zębów w łuku, asymetrię twarzy oraz ubytek kości predysponujący do patologicznego złamania.

Słowa kluczowe: torbiele żuchwy, torbiele zawiązkowe.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.