Wpływ pokrycia powierzchni cementów szkło‑jonomerowych powłoką nanokompozytową na ich wybrane właściwości

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agata Szczesio, Krzysztof Sokołowski, Joanna Nowak, Kinga Bociong, Karolina Kopacz, Jerzy Sokołowski2/2017/XLV s. 21–29
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.17

Fraza do cytowania: Szczesio A., Sokołowski K., Nowak J., Bociong K., Kopacz K., Sokołowski J. Wpływ pokrycia powierzchni cementów szkło‑jonomerowych powłoką nanokompozytową na ich wybrane właściwości. Dental Forum. 2017;XLV(2):21–29. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.17.

Wstęp. Cementy szkło‑jonomerowe (GIC) są szeroko stosowane w stomatologii odtwórczej. Jest to związane z zaletami, jakimi odznaczają się te materiały. Ze względu na wymagania stawiane współczesnym materiałom stomatologicznym oraz możliwości, jakie niesie ze sobą zastosowanie GIC, prowadzone są badania nad modyfikacjami ich warstwy wierzchniej w celu poprawienia ich właściwości mechanicznych oraz estetycznych. Cel. Celem pracy była ocena wpływu pokrycia powierzchni cementów szkło‑jonomerowych powłoką nanokompozytową na ich wytrzymałość mechaniczną, twardość oraz proces uwalniania jonów fluoru. Materiał i metody. Do badań wybrano dwa cementy szkło‑jonomerowe Fuji IX GP Fast i ChemFil Rock. Do pokrycia cementu wybrano odpowiedni światłoutwardzalny lakier kompozytowy – G-Coat Plus. Zbadano twardość z wykorzystaniem metody Vickersa oraz średnicową wytrzymałość na rozciąganie (DTS) próbek szkło‑jonomerowych przed i po pokryciu ich powłoką nanokompozytową. Uwalnianie jonów fluoru, przed i po pokryciu materiału powłoką ochronną, oceniono za pomocą elektrody jonoselektywnej. Wnioski. Powłoka G-Coat wpływa istotnie na proces uwalniania jonów fluoru do środowiska wodnego zarówno dla cementu Fuji IX GP Fast, jak i ChemFil Rock. Lakier kompozytowy wpływa znacząco na dynamikę zmian twardości oraz średnicową wytrzymałość na rozciąganie cementu w czasie przechowywania w wodzie.

Słowa kluczowe: cementy szkło‑jonomerowe, twardość, DTS, uwalnianie jonów, fluor.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.