Badanie wytrzymałości na zrywanie wybranych magnesów o różnej sile przyciągania

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Natalia Brusiłowicz, Weronika Huss, Włodzimierz Więckiewicz2/2017/XLV s. 37–43
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.19

Fraza do cytowania: Brusiłowicz N., Huss W., Więckiewicz W. Badanie wytrzymałości na zrywanie wybranych magnesów o różnej sile przyciągania. Dental Forum. 2017;XLV(2):37–43. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.19.

Wprowadzenie. Wykonanie uzupełnień protetycznych z użyciem magnetycznych elementów retencyjnych może być dobrym rozwiązaniem w leczeniu pacjentów posiadających uzębienie resztkowe. Ważnym zastosowaniem magnesów ziem rzadkich jest poprawa retencji protez poprzez dobór magnesu o odpowiedniej sile przyciągania. Cel. Celem pracy było oszacowanie na podstawie badań na zrywanie faktycznej siły przyciągania magnesów. Materiał i metody. Wykorzystując maszynę wytrzymałościową, zbadano siły zrywające magnesów japońskiej firmy Aichi: Magfit DX400, Magfit DX600, Magfit DX800 oraz Magfit DX1000. Magnes i keeper zostały umieszczone w bazie wykonanej z materiału akrylowego. Tak przygotowane próbki umieszczono w szczękach maszyny wytrzymałościowej. Prędkość zrywania wynosiła 50 mm/min i obrazuje ona szacunkową szybkość, z jaką magnesy zamontowane w protezie tracą kontakt z podłożem w jamie ustnej pacjenta. Wyniki badań zostały poddane szeregowi testów statystycznych. Wnioski. Wszystkie otrzymane do badań próbki wykazały statystyczną zgodność ze specyfikacją producenta oraz zgodność wzajemną. Z uwagi na szereg zalet, jakie posiadają magnetyczne elementy retencyjne, wykorzystywanie ich w codziennej praktyce protetycznej wydaje się słuszne.

Słowa kluczowe: protezy overdenture, magnesy, siły przyciągania.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.