Zaburzenia lipidowe u pacjentów z rakiem jamy ustnej i leukoplakią – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Andrzej Kołciuk, Paweł J. Zawadzki, Izabela Strużycka2/2017/XLV s. 65–69
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.23

Fraza do cytowania: Kołciuk A., Zawadzki P.J., Strużycka I. Zaburzenia lipidowe u pacjentów z rakiem jamy ustnej i leukoplakią – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2017;XLV(2):65–69. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.23.

Podwyższony poziom cholesterolu i związane z nim ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca jest zjawiskiem powszechnie znanym. Celem pracy jest przedstawienie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego zaburzeń lipidowych u pacjentów ze stanami przedrakowymi i rakiem jamy ustnej oraz zwrócenie uwagi na inny aspekt zaburzeń lipidowych. Niski poziom cholesterolu może być czynnikiem ryzyka dla wystąpienia choroby nowotworowej lub efektem przebiegu choroby. Zmiany w profilu lipidowym zostały powiązane z procesem chorobowym ze względu na funkcję, jaką pełnią lipidy w tworzeniu nowych komórek. Badacze opisują obniżenie poziomu lipidów i lipoprotein u pacjentów z rakiem jamy ustnej i uważają, że zaburzenia profilu lipidowego u tych chorych są konsekwencją procesu chorobowego, a nie jego przyczyną, jako że przebieg procesu chorobowego może ograniczać przyjmowanie pokarmów. Zauważono również obniżenie poziomu niektórych składowych lipidogramu u chorych ze stanami przedrakowymi.

Słowa kluczowe: rak jamy ustnej, leukoplakia, lipidy, lipoproteiny.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.