Zwiększenie objętości dziąseł – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Bartkowiak, Włodzimierz Łojewski2/2017/XLV s. 85–90
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.26

Fraza do cytowania: Bartkowiak A., Łojewski W. Zwiększenie objętości dziąseł – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2017;XLV(2):85–90. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.26.

Przerosty dziąseł są patologią, która niesie za sobą mnogie implikacje kliniczne, wywierające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zdrowej jamy ustnej. Powiększenie objętości dziąseł może mieć etiologię wieloczynnikową. W pracy przedstawiono aktualnie poglądy dotyczące zmian przerostowych dziąseł, do których można zaliczyć wrodzony włóknisty przerost dziąseł (hereditary gingival fibromatosis- HGF) oraz polekowe przerostowe zapalenie dziąseł (drug‑induced gingival overgrowth, DIGO). Omówiono prawdopodobne czynniki etiologiczne, z uwzględnieniem zmian molekularnych, oraz towarzyszące objawy kliniczne. Zaprezentowano aktualne zasady leczenia z uwzględnieniem profilaktyki nawrotu choroby.

Słowa kluczowe: włóknisty przerost dziąseł, polekowy przerost dziąseł, gingiwektomia, leczenie.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.