Osiągnięcia w dziedzinie żywic kompozytowych w stomatologii klinicznej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Szymon Kubanek, Beata Czarnecka, John W. Nicholson2/2018/XLVI s. 44–49
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.25

Fraza do cytowania: Kubanek S., Czarnecka B., Nicholson J.W. Osiągnięcia w dziedzinie żywic kompozytowych w stomatologii klinicznej. Dental Forum. 2018;XLVI(2):44–49. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.25.

W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia dotyczące materiałów kompozytowych stosowanych w stomatologii odtwórczej. Kompozyty to wszechstronne materiały o wielu zastosowaniach klinicznych, które w zależności od składu i wynikającej z niego lepkości mogą być stosowane do pourazowej odbudowy zębów przednich, wypełniania ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia czy odbudowy ubytków próchnicowych, w tym rozległych ubytków w zębach bocznych. Najnowsze tendencje zmian tych materiałów dotyczą ilości i jakości wypełniacza oraz zastosowania nowych systemów fotoinicjatorów polimeryzacji. W pracy szczegółowo opisano ostatnie wyniki badań klinicznych potwierdzające wysoką skuteczność materiałów kompozytowych.

Słowa kluczowe: żywice kompozytowe, polimeryzacja, właściwości, wytrzymałość.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.