Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki — opis przypadków

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Kacper Nijakowski, Aleksandra Klimek, Kinga Andrysiak, Zuzanna Dorawa, Filip Fagiewicz, Karolina Soboczyńska, Anna Surdacka2/2018/XLVI s. 118–124
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.36

Fraza do cytowania: Nijakowski K., Klimek A., Andrysiak K., Dorawa Z., Fagiewicz F., Soboczyńska K., Surdacka A. Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki — opis przypadków. Dental Forum. 2018;XLVI(2):118–124. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.36.

Statystycznie w drugich zębach przedtrzonowych szczęki w ok. 90% przypadków obserwuje się jeden korzeń, a w blisko 80% jeden kanał korzeniowy. Jednakże można spotkać dwa kanały czy korzenie, jak również niewielki odsetek z trzema korzeniami. Celem pracy jest przedstawienie studenckich przypadków klinicznych leczenia endodontycznego drugich zębów przedtrzonowych szczęki z więcej niż jednym kanałem korzeniowym.

Słowa kluczowe: drugie zęby przedtrzonowe szczęki, kanał korzeniowy, anatomia.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.