Ocena stanu jamy ustnej i występowania Candida u ogólnie zdrowych polskich i zagranicznych studentów stomatologii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Krawiecka, Mariusz Jankowski, Joanna Kryś, Małgorzata Radecka, Marta Smoczyńska-Marczak, Izabela Piotrowska, Elżbieta Szponar1/2013/XLI s. 21–25
Kliknij aby wrócić do spisu treści
21_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Krawiecka E., Jankowski M., Kryś J., Radecka M., Smoczyńska-Marczak M., Piotrowska I., Szponar E. Ocena stanu jamy ustnej i występowania Candida u ogólnie zdrowych polskich i zagranicznych studentów stomatologii. Dental Forum. 2013;XLI(1):21–25.

Cel pracy. Celem pracy było porównanie stanu jamy ustnej oraz obecności Candida w grupie ogólnie zdrowych polskich i zagranicznych studentów stomatologii oraz ocena zależności między obecnością Candida a stanem jamy ustnej. Materiał i metody. Badaniem objęto 79 ogólnie zdrowych studentów stomatologii w wieku 20–25 lat (średnia: 23,5). Badanych podzielono na dwie grupy, obejmujące 43 studentów polskich (I grupa) oraz 36 studentów zagranicznych (II grupa). Grupa II została podzielona na dwie podgrupy: IIa – studentów z Tajwanu i IIb – studentów z Europy i USA. Oceniano występowanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, potrzeby lecznicze przyzębia, stan twardych tkanek zębów oraz higienę jamy ustnej przy użyciu odpowiednich wskaźników (CPITN, PUW-z, OHI-s). W ocenie uwzględniono obecność grzybów z rodzaju Candida na błonie śluzowej jamy ustnej. Wyniki. Stan jamy ustnej w badanych grupach studentów polskich i zagranicznych nie różnił się istotnie. Średnie wartości wskaźników w grupie I wynosiły: CPITN 0,9; PUWz 8,7; OHI-s 0,4, natomiast w grupie II odpowiednio: 1,0; 7,0; 0,5. Ilość zębów z aktywną próchnicą była znacząco wyższa u studentów zagranicznych (P 1,2) niż u studentów polskich (P 0,4). Najczęściej występującymi zmianami na błonie śluzowej w obu grupach były język biały obłożony i linia biała policzka. Obecność Candida stwierdzono łącznie w obu badanych grupach u 38,0% osób. W obu badanych grupach częstość występowania tego grzyba była podobna (I – 34,9%, II – 41,7%). Nie stwierdzono zależności pomiędzy występowaniem Candida a stanem jamy ustnej. Wyjątkiem było istotnie częstsze występowanie aktywnej próchnicy u nosicieli Candida.

Słowa kluczowe: Candida, stan jamy ustnej, studenci stomatologii.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.