Wpływ komunikacji ortodonta‑pacjent na satysfakcję z leczenia ortodontycznego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marta Worona, Michalina Nowakowska, Olga Fudalej, Patrycja Przybylska, Teresa Matthews‑Brzozowska1/2020/XLVIII s. 20–24
Kliknij aby wrócić do spisu treści
20_1_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.3

Fraza do cytowania: Worona M., Nowakowska M., Fudalej O., Przybylska P., Matthews‑Brzozowska T. Wpływ komunikacji ortodonta‑pacjent na satysfakcję z leczenia ortodontycznego. Dental Forum. 2020;XLVIII(1):20–24. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.3.

Wstęp. Proces leczenia aparatem stałym prowadzi do spadku średniej jakości życia na początku terapii. Efektywna komunikacja lekarz‑pacjent pozwala uniknąć nieporozumień wynikających z braku zrozumienia możliwych do wystąpienia trudności w trakcie leczenia ortodontycznego. Cel. Celem pracy jest określenie znaczenia komunikacji lekarz‑pacjent w ocenie wyników leczenia ortodontycznego. Materiał i metody. W badaniu wykorzystano autorską ankietę składającą się z 19 pytań, z czego 5 dotyczyło komunikacji lekarz‑pacjent. Kryterium udziału w badaniu było zakończone leczenie ortodontyczne aparatem stałym lub nakładkami typu aligner. Ankietę wypełniło 299 respondentów, z czego 293 odpowiedzi uznano za ważne. Dane zostały poddane analizie statystycznej. Za wyniki istotne statystycznie uznano p < 0,05. Wyniki. Uzyskano istotną statystycznie korelację między satysfakcją pacjenta, a komunikacją z lekarzem ortodontą, przedstawieniem planu leczenia przez lekarza ortodontę, zrozumieniem planu leczenia przez pacjenta. Większość respondentów (87,6%) podało, że chciałoby na każdej wizycie otrzymywać rzetelną informacje o wykonywanych przez lekarza ortodontę procedurach.

Słowa kluczowe: aparat stały, komunikacja lekarz‑pacjent, wada zgryzu.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.