Stan zębów dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Monika Szmidt, Justyna Pol, Katarzyna Barczak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska1/2013/XLI s. 33–36
Kliknij aby wrócić do spisu treści
33_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Szmidt M., Pol J., Barczak K., Buczkowska-Radlińska J. Stan zębów dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dental Forum. 2013;XLI(1):33–36.

Wprowadzenie. Choroba próchnicowa zębów ze względu na częstość występowania i bardzo młody wiek pacjentów jest poważnym problemem w stomatologii dziecięcej. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci zależy od wielu powiązanych ze sobą czynników, ale również od skuteczności profilaktyki i oświaty prozdrowotnej. Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej i potrzeb leczniczych dzieci 6-letnich ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Badanie przeprowadzono w ramach ogólnopolskich badań epidemiologicznych narządu żucia dzieci 6-letnich, prowadzonych w wybranych regionach kraju w 2008 r. Materiał i metody. Zbadano uzębienie 120 dzieci 6-letnich obojga płci, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego według schematu: 60 dzieci z miasta oraz po 30 dzieci z miasteczka i ze wsi. Stan zębów oceniono według wytycznych WHO. Wyniki. Wyniki badań wykazały wysoką frekwencję próchnicy i wysoką wartość liczb PUW oraz puw u dzieci z miasteczka i z terenów wiejskich. Na podstawie wyników stwierdzono, iż dzieci z miasteczka i ze wsi wymagają lepszej opieki dentystycznej, a ich rodzice i opiekunowie zwiększenia świadomości prozdrowotnej. Wniosek. Konieczne jest więc wprowadzenie działań profilaktyczno-leczniczych i poprawa świadomości wśród rodziców i opiekunów, zwłaszcza w środowisku małomiasteczkowym i wiejskim.

Słowa kluczowe: frekwencja próchnicy, puw, PUW, badania epidemiologiczne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.