Wybrane metody wczesnej diagnostyki nowotworowej w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Wesołowski, Katarzyna Mańka-Malara, Izabela Strużycka, Andrzej Wojtowicz1/2013/XLI s. 49–52
Kliknij aby wrócić do spisu treści
49_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Wesołowski P., Mańka-Malara K., Strużycka I., Wojtowicz A. Wybrane metody wczesnej diagnostyki nowotworowej w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(1):49–52.

Wczesna diagnostyka zmian nowotworowych odgrywa kluczową rolę w przebiegu procesu leczenia oraz dalszego rokowania pacjentów. W pracy przedstawiono wybrane techniki służące do wczesnej diagnostyki zmian patologicznych występujących na błonie śluzowej jamy ustnej, takie jak: chemiluminescencja (system ViziLite Plus), TBlue (który łączy chemiluminescencję z wybarwiania błękitem toluidyny), system oceny VELscope, OralCDx i biopsja szczoteczkowa. Zastosowanie dodatkowych technik wczesnej diagnostyki zmian w jamie ustnej może być pomocne dla każdego lekarza dentysty. Ich zastosowanie nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie charakteru zmiany, nie zastępuje biopsji i diagnostyki histopatologicznej, pozwala jednak z większą czujnością badać jamę ustną oraz wykrywać zmiany we wczesnym stadium zaawansowania.

Słowa kluczowe: ViziLite, TB, VELscope, OralCDx, biopsja szczoteczkowa.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.