Terapia manualna w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego w przebiegu bruksizmu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Daria Czajkowska, Przemysław Lisiński, Włodzimierz Samborski1/2013/XLI s. 57–64
Kliknij aby wrócić do spisu treści
57_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Czajkowska D., Lisiński P., Samborski W. Terapia manualna w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego w przebiegu bruksizmu. Dental Forum. 2013;XLI(1):57–64.

Bruksizm uważany jest za jedną z najczęstszych parafunkcji, czyli szkodliwych reakcji ruchowych żuchwy. Dysfunkcja ta oznacza zgrzytanie zębami i zaciskanie ich z dużą siłą. Ogromnym problemem jest fakt, że wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z obecności tego schorzenia, gdyż czynności parafunkcyjne są wykonywane podświadomie. Nieleczony, utrwalony bruksizm staje się przyczyną poważnych zaburzeń w układzie stomatognatycznym. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zasadności aplikacji metod fizjoterapeutycznych w leczeniu bruksizmu. W tym celu zostały opisane najważniejsze pojęcia związane z bruksizmem, takie jak zespół bólu mięśniowo-powięziowego czy też punkty spustowe znajdujące się w mięśniach układu stomatognatycznego. W dalszej części przeanalizowano różnorodne metody z terapii manualnej, które zostały opisane w oparciu o własne doświadczenia autorów. W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił rozwój wiedzy na temat problematyki tego zjawiska i związanych z nim zaburzeń czynności mięśni w układzie stomatognatycznym. Dane z piśmiennictwa wskazują, że istnieje możliwość skutecznego, fizjoterapeutycznego leczenia wspomnianych zaburzeń czynnościowych.

Słowa kluczowe: bruksizm, fizjoterapia, leczenie.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.