Znaczenie wybranych szczegółów anatomicznych zatok szczękowych w planowaniu leczenia stomatologicznego – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Marszał1/2013/XLI s. 69–74
Kliknij aby wrócić do spisu treści
69_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Marszał K. Znaczenie wybranych szczegółów anatomicznych zatok szczękowych w planowaniu leczenia stomatologicznego – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(1):69–74.

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono wybrane szczegóły anatomiczne zatok szczękowych, skupiając główną uwagę na zachyłku zębodołowym w odniesieniu do codziennej praktyki lekarskiej. Omówiono możliwe powikłania po zabiegach chirurgicznych, endodontycznych i implantologicznych, kierując uwagę czytelnika na najnowsze możliwości obrazowania okolicy okołowierzchołkowej zębów górnych oraz zatok szczękowych. Celem pracy jest przedstawienie odmiennych poglądów, kształtujących się na przestrzeni lat, na budowę zatoki szczękowej dzięki nowym metodom badań oraz technik obrazowania. Pozwoli to na coraz dokładniejsze zaplanowanie leczenia. Artykuł opiera się na zbiorach bazy PubMed i Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Stosując kluczowe słowa: maxillary sinus anatomy, septae, CBCT, sinus volume, sex, age, anatomia zatoki szczękowej, tomografia stożkowa, powikłania. W wyniku uzyskania kilku tysięcy tytułów wybrano kilkadziesiąt popartych statystycznie istotnymi badaniami z lat 1973–2011. Wyniki wskazują na znaczny rozwój wiedzy na temat anatomii zatok szczękowych ze względu na nowe metody obrazowania. Podkreśla się także wagę niektórych szczegółów anatomicznych dla leczenia stomatologicznego oraz możliwe powikłania nieleczonych lub nieprawidłowo leczonych zębów ze zgorzelinową miazgą.

Słowa kluczowe: zatoka szczękowa, anatomia, zachyłek zębodołowy, powikłania.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.