Tytan – właściwości i zastosowanie w protetyce stomatologicznej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Bożena Jedynak, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska1/2013/XLI s. 75–78
Kliknij aby wrócić do spisu treści
75_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jedynak B., Mierzwińska-Nastalska E. Tytan – właściwości i zastosowanie w protetyce stomatologicznej. Dental Forum. 2013;XLI(1):75–78.

W artykule przedstawiono korzystne właściwości tytanu i jego stopów jako biomateriału stosowanego w stomatologii. Podkreślono, że najważniejsze cechy tytanu, takie jak biokompatybilność i odporność na korozję czynią go najlepszym metalicznym materiałem budulcowym wszczepów śródkostnych. Korzystne właściwości fizykochemiczne i mechaniczne pozwalają na zastosowanie tytanu i jego stopów w protetyce konwencjonalnej i implantoprotetyce (zwłaszcza do budowy mezostruktury i suprastruktury protetycznych konstrukcji wszczepowych). Wskazano zalety jakimi cechują się protezy tytanowe, takie jak wytrzymałość mechaniczna, twardość i ich trwałość. Czynnikiem ograniczającym zastosowanie tytanu na szeroką skalę w wykonawstwie uzupełnień protetycznych we współczesnej protetyce jest nadal skomplikowana i kosztowna technologia jego obróbki.

Słowa kluczowe: tytan, stopy tytanu, biokompatybilność, wszczepy śródkostne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.