Rozpowszechnienie Helicobacter pylori w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Kazanowska-Dygdała, Małgorzata Radwan-Oczko1/2013/XLI s. 79–82
Kliknij aby wrócić do spisu treści
79_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kazanowska-Dygdała M., Radwan-Oczko M. Rozpowszechnienie Helicobacter pylori w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(1):79–82.

Helicobacter pylori jest Gram-ujemną bakterią, która osiedla się w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy powodując jej przewlekłe zapalenie, chorobę wrzodową, jak również może przyczyniać się do rozwoju nowotworu żołądka. Przewlekłe zakażenie H. pylori stwierdza się u około 50% populacji kuli ziemskiej. Bakterię wyizolowano po raz pierwszy około 30 lat temu. Jednak mechanizm zakażeń, reinfekcji oraz drogi jej przenoszenia nadal nie są do końca poznane. Niejednoznaczne są również wyniki badań obecności tej bakterii w jamie ustnej u pacjentów z żołądkową infekcją H. pylori. Spotyka się sprzeczne informacje o tym, czy jama ustna może być istotnym rezerwuarem H. pylor. Prowadzono również badania występowania tej bakterii u pacjentów z różnymi schorzeniami jamy ustnej. Jednak i w tym przypadku brak jest jednoznacznych opinii. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych doniesień o obecności H. pylori w jamie ustnej – na podstawie piśmiennictwa.

Słowa kluczowe: Helicobacter pylori, choroby jamy ustnej, choroba wrzodowa.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.