Zatrzymane kły szczęki w ortodontycznym ujęciu diagnostycznym – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maciej Koczorowski, Agata Tuczyńska1/2013/XLI s. 95–99
Kliknij aby wrócić do spisu treści
95_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Koczorowski M., Tuczyńska A. Zatrzymane kły szczęki w ortodontycznym ujęciu diagnostycznym – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(1):95–99.

Zaburzenia dotyczące wyrzynania zębów w odcinku przednim szczęki dotyczą najczęściej stałych kłów. Wśród najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się: przedwczesną utratę zębów mlecznych lub zaburzoną resorpcję zębów mlecznych. Metody leczenia zatrzymanych kłów szczęki zależą od ich położenia w kości, ilości miejsca w łuku zębowym, wieku pacjenta, rodzaju stosowanego aparatu ortodontycznego. Celem pracy jest przedstawienie możliwości diagnozowania zatrzymanych kłów szczęki w aspekcie klinicznym i radiologicznym. Dokonano analizy piśmiennictwa z lat 1990–2012 na podstawie przeglądu 3 baz (Pub Med., Medline, Bazy Polskie) używając jako słowa kluczowe: ząb zatrzymany, stałe kły szczęki, diagnostyka. Z uwagi na wielkość tematyczną zagadnienia zatrzymanych kłów szczęki dokonano przeglądu prac wyłącznie w odniesieniu do diagnozy położenia tych zębów w kości. Przegląd publikacji wskazuje, że właściwe rozpoznanie zatrzymanych kłów powinno być przeprowadzone w oparciu o badanie kliniczne i radiologiczne (zdjęcie zębowe-analogowe, zdjęcie zgryzowe, zdjęcie ortopantomograficzne, tomografia komputerowa). Najnowsze techniki diagnostyczne, jak np. obrazowanie wolumetryczne stwarzają możliwość trójwymiarowej oceny położenia zębów w kości, zatem jest jedną z najdokładniejszych metod lokalizacji zatrzymanych kłów w kości szczęki i pozwala najbardziej trafnie przewidzieć czas i efekt leczenia. Kompleksowa analiza zębów zatrzymanych pozwala na precyzyjne określenie ich położenia w odniesieniu do sąsiadujących struktur kostnych w szczęce, a także na prawidłowe opracowanie planu leczenia ortodontycznego i określenie przewidywanych efektów.

Słowa kluczowe: zęby zatrzymane, górne kły, nieprawidłowe wyrzynanie.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.