Rola lekarza dentysty w zespole medyczno-sądowym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Marzena Łabęcka1/2013/XLI s. 101–104
Kliknij aby wrócić do spisu treści
101_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Lorkiewicz-Muszyńska D., Przystańska A., Glapiński M., Łabęcka M. Rola lekarza dentysty w zespole medyczno-sądowym. Dental Forum. 2013;XLI(1):101–104.

W polskim systemie medyczno-prawnym uczestnictwo lekarza dentysty w czynnościach zespołu opiniującego sprawy medyczno-sądowe jest okazjonalne i ogranicza się najczęściej do czynności biegłego powołanego w określonej sprawie. W przeciwieństwie do wielu innych krajów, w Polsce nie istnieje profesja odontologa sądowego, a lekarz dentysta uczestniczący w czynnościach zespołu medyczno-sądowego jest z reguły pracownikiem uniwersytetu lub innej jednostki współpracującej z zakładem medycyny sądowej. Z tego powodu nie zawsze ma odpowiednie doświadczenie niezbędne do podejmowanych czynności z zakresu odontologii sądowej, a jego zaangażowanie często wynika z zainteresowań pozaklinicznych. Do zadań lekarza dentysty pracującego w zespole medyczno-sądowym należą przede wszystkim: opiniowanie w sprawach cywilnych i karnych, identyfikacja szczątków ludzkich i ofiar katastrof na podstawie uzębienia, analiza śladów ugryzień oraz ocena wieku zębowego. Z dotychczasowego doświadczenia autorów wynika, że lekarz dentysta jest również niezbędny w celu odczytywania i interpretacji dokumentacji leczenia stomatologicznego wykorzystywanej w praktyce medyczno-sądowej.

Słowa kluczowe: odontologia sądowa, identyfikacja osobnicza, orzecznictwo sądowo-lekarskie.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.