Techniki hydrokinetyczne jako nowe metody podnoszenia błony śluzowej dna zatoki szczękowej przy jednoczasowej instalacji implantów. Doniesienie wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Edyta Jaworska, Marek Rybicki, Bartłomiej Szczodry, Michał Jonasz, Danuta Samolczyk-Wanyura1/2013/XLI s. 105–111
Kliknij aby wrócić do spisu treści
105_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jaworska E., Rybicki M., Szczodry B., Jonasz M., Samolczyk-Wanyura D. Techniki hydrokinetyczne jako nowe metody podnoszenia błony śluzowej dna zatoki szczękowej przy jednoczasowej instalacji implantów. Doniesienie wstępne. Dental Forum. 2013;XLI(1):105–111.

Istnieje wiele metod podnoszenia błony śluzowej dna zatoki szczękowej mających na celu uzyskanie odpowiednich warunków podłoża kostnego przed implantacją. Wśród nich „sinus lift graft” oraz „sinus lift” są metodami podnoszenia błony śluzowej dna zatoki szczękowej sprawdzonymi od 25 lat. Jednak wobec narastających wymagań zarówno ze strony pacjentów jak i samych chirurgów, trwają badania nad nowymi technikami zabiegowymi. Z uwagi na fakt, iż zabieg podnoszenia błony śluzowej zatoki przy użyciu tradycyjnych metod jest nieprzyjemny dla pacjenta, poszukiwane są mniej inwazyjne techniki poprawiające warunki kostne przed planowanym leczeniem protetycznym. W niniejszej pracy jako alternatywne atraumatyczne techniki hydrokinetyczne podnoszenia dna zatoki szczękowej przedstawiono metody Sinus Physiolift i crestal approach sinus kit. Celem pracy jest przedstawienie techniki podnoszenia błony śluzowej dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną na podstawie dostępnego piśmiennictwa i własnych obserwacji. Wśród 24 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do podnoszenia błony śluzowej dna zatoki szczękowej wykonano zabiegi metodą hydrokinetyczną. Zastosowanie zamkniętej metody podniesienia błony śluzowej dna zatoki szczękowej techniką hydrokinetyczną poprawiło warunki podłoża kostnego w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki i umożliwiło zaplanowaną jednoczasową implantację.

Słowa kluczowe: zatoka szczękowa, implanty zębowe, chirurgia jamy ustnej przedprotetyczna.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.