12-letnie obserwacje kliniczne zaczepów teleskopowych zastosowanych w protezach ruchomych – opis przypadków

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz1/2013/XLI s. 113–117
Kliknij aby wrócić do spisu treści
113_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Dąbrowa T., Więckiewicz W. 12-letnie obserwacje kliniczne zaczepów teleskopowych zastosowanych w protezach ruchomych – opis przypadków. Dental Forum. 2013;XLI(1):113–117.

W pracy autorzy dokonali oceny klinicznej zaczepów teleskopowych zastosowanych w celu poprawy utrzymania dolnych protez częściowych u dwóch pacjentów przyjętych do leczenia w 1990 roku. Autorzy opisali główne etapy postępowania kliniczno-laboratoryjnego oraz metodę oceny stopnia retencji protez na podłożu protetycznym. W celu zakotwiczenia uzupełnień wykorzystano korony teleskopowe. Całość konstrukcji metalowej wykonano ze stopu chromowo-kobaltowo-molibdenowego. Do olicowania teleskopów zewnętrznych użyto materiału kompozytowego. Na podstawie 12-letniej obserwacji pacjentów autorzy stwierdzili, że system zaczepów teleskopowych posiada wiele zalet, które przemawiają za celowością stosowania tych uzupełnień w leczeniu protetycznym osób starszych o ograniczonej motoryce i słabym wzroku. Zadowalająca retencja i stabilizacja wykonanych protez podczas żucia pokarmu, efekt szynujący, możliwość prawidłowego wykonania zabiegów higienicznych, a także łatwość naprawy oraz duża trwałość to główne dodatnie cechy tego systemu. Zwrócono także uwagę na konieczność prowadzenia leczenia następowego zapobiegającego powstawaniu naprężeń w obrębie zębów filarowych.

Słowa kluczowe: zaczepy teleskopowe, obserwacje kliniczne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.