Ocena in vitro stabilności koloru stomatologicznych tymczasowych materiałów kompozytowych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ryszard Koczorowski, Kamila Linkowska-Świdzińska, Teodor Świdziński, Igor Khmelinskii, Marek Sikorski1/2014/XLII s. 11–18
Kliknij aby wrócić do spisu treści
11_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Koczorowski R., Linkowska-Świdzińska K., Khmelinskii T.Ś., Sikorski M. Ocena in vitro stabilności koloru stomatologicznych tymczasowych materiałów kompozytowych. Dental Forum. 2014;XLII(1):11–18.

Cel pracy. Celem tego badania była ocena stabilności koloru tymczasowych materiałów protetycznych w środowisku wody destylowanej, a także napojów o właściwościach barwiących, takich jak herbata, kawa, sok z czarnej porzeczki. Materiał i metody. Kolor był oceniany przy użyciu spektrofotometru w oparciu o skalę CIELAB z użyciem dwóch rodzajów źródeł światła: D65 (światło dzienne) oraz A (światło sztuczne). Wyniki. Luxatemp, Dentalon Plus, Structur 2SC, Protemp II i Zhermacryl STC wykazały słabą trwałość koloru stając się ciemniejsze (∆L < 0) i żółtawe (∆b* > 0), przy czym Luxatemp i Dentalon plus były mniej podatne na przebarwienia niż pozostałe materiały. Wnioski. Tymczasowe materiały protetyczne mogą ulegać silnemu przebarwieniu (|∆E > 6.0) pod wpływem długotrwałego działania potencjalnie przebarwiających płynów, a niektóre z nich nawet w kontakcie z wodą destylowaną.

Słowa kluczowe: stabilność koloru, materiały protetyczne, płyny przebarwiające; wpływ pH, wpływ oświetlenia.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.