Skuteczność powidonku jodyny (PVP-I) w leczeniu choroby próchnicowej u dzieci. Systematyczny przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Gefrerer, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk1/2014/XLII s. 65–70
Kliknij aby wrócić do spisu treści
65_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Gefrerer M., Janicha J., Olczak-Kowalczyk D. Skuteczność powidonku jodyny (PVP-I) w leczeniu choroby próchnicowej u dzieci. Systematyczny przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2014;XLII(1):65–70.

Dotychczasowy model postępowania z chorobą próchnicową u pacjentów w wieku rozwojowym polegał przede wszystkim na leczeniu skutków próchnicy, a nie jej głównej przyczyny – bakterii kariogennych. Piśmiennictwo coraz częściej donosi o korzyściach stosowania środków przeciwbakteryjnych, takich jak powidonek jodyny. Jest zalecany zwłaszcza u najmłodszych pacjentów oraz niepełnosprawnych intelektualnie, leczonych w znieczuleniu ogólnym. Celem pracy było przedstawienie sposobów stosowania powidonku jodyny w zapobieganiu i leczeniu choroby próchnicowej u dzieci, jego skuteczności klinicznej i przeciwbakteryjnej. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej stosowania powidonku jodyny w leczeniu próchnicy zębów mlecznych, opierając się na dostępnych bazach PubMed/ MEDLINE i EMBASE. Opisano mechanizm działania powidonku jodyny, metodykę stosowania oraz wpływ na liczebność bakterii kariogennych i przyrost próchnicy. U większości badanych pacjentów określano przyrost choroby próchnicowej. W każdym przypadku obserwowano mniejszy przyrost próchnicy w grupie badanej niż kontrolnej. Powidonek jodyny jest zalecany u dzieci w szczególności z grupy wysokiego ryzyka próchnicy z uwagi na szybki i długo utrzymujący się efekt przeciwbakteryjny.

Słowa kluczowe: powidonek jodyny, profilaktyka próchnicy, leczenie, dzieci, młodzież.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.