Wykorzystanie elektromiografii w ortopedii szczękowej – systematyczny przegląd badań oryginalnych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krzysztof Woźniak, Dagmara Piątkowska1/2014/XLII s. 75–82
Kliknij aby wrócić do spisu treści
75_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Woźniak K., Piątkowska D. Wykorzystanie elektromiografii w ortopedii szczękowej – systematyczny przegląd badań oryginalnych. Dental Forum. 2014;XLII(1):75–82.

Elektromiografia (ang. Electromyography, EMG) jest najbardziej obiektywnym badaniem funkcji i sprawności mięśni na podstawie rejestracji i analizy ich czynności elektrycznej. Ze względu na sposób rejestracji sygnałów wyróżnia się elektromiografię ilościową, wykorzystującą elektrody igłowe i elektromiografię globalną (ang. Surface Electromyography, sEMG), wykorzystującą elektrody powierzchniowe. Celem pracy był przegląd możliwości wykorzystania badań elektromiograficznych w ortopedii szczękowej. Materiał do badań stanowiły prace badawcze opublikowane w latach 2000–2011, zawarte w bazie bibliograficznej National Center for Biotechnology Information (NCBI) – MEDLINE – PubMed. Wykorzystanie EMG w analizie czynności elektrycznej mięśni układu ruchowego narządu żucia umożliwiło poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia, identyfikacje pacjentów z objawami zaburzeń czynnościowych oraz pozwoliło na obiektywną ocenę zmian czynności elektrycznej mięśni układu ruchowego narządu i monitoring terapii ortodontycznych.

Słowa kluczowe: EMG, sEMG, ortodoncja.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.