Etiologia i diagnostyka nadwrażliwości zębiny – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Zielińska-Zborowska, Paulina Buczkowska-Puślecka, Anna Wędrychowicz-Welman, Marta Mrall-Wechta1/2014/XLII s. 83–86
Kliknij aby wrócić do spisu treści
83_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zielińska-Zborowska J., Buczkowska-Puślecka P., Wędrychowicz-Welman A., Mrall-Wechta M. Etiologia i diagnostyka nadwrażliwości zębiny – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2014;XLII(1):83–86.

Nadwrażliwość zębiny jest, obok próchnicy, schorzeniem, z którym często pacjenci zgłaszają się do lekarza stomatologa. Skłania ich do tego ostry, kłujący ból, o łagodnym bądź umiarkowanym nasileniu, występujący pod wpływem działania bodźców termicznych, chemicznych, dehydratacyjnych, osmotycznych lub mechanicznych. W pracy, w oparciu o najnowsze piśmiennictwo, przedstawiono przyczyny i diagnostykę nadwrażliwości zębiny. Etiologia schorzenia jest wieloczynnikowa. Grupą pacjentów, która jest w sposób szczególnie predysponowana, są osoby cierpiące na schorzenia periodontologiczne. W diagnostyce nadwrażliwości zębiny wykorzystuje się zarówno subiektywną ocenę odczuć pacjenta w odpowiedzi na bodźce, jak i badanie kliniczne z wykorzystaniem obiektywnych metod. Właściwa diagnoza wraz z określeniem czynników etiologicznych konieczna jest do opracowania pełnego planu leczenia.

Słowa kluczowe: nadwrażliwość, etiologia, ból zębiny, diagnoza bólu.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.