Ergonomia w pracy zawodowej lekarza dentysty – badania ankietowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grzegorz Hille, Anna Seget, Jolanta Pytko-Polończyk2/2013/XLI s. 45–52
Kliknij aby wrócić do spisu treści
45_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Hille G., Seget A., Pytko-Polończyk J. Ergonomia w pracy zawodowej lekarza dentysty – badania ankietowe. Dental Forum. 2013;XLI(2):45–52.

Cel pracy. Celem pracy była ocena występowania dolegliwości bólowych, umiejętności ergonomicznej pracy przy fotelu dentystycznym oraz częstości zachowań pro-zdrowotnych wśród lekarzy dentystów. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na podstawie anonimowej ankiety. Grupa składała się z 223 lekarzy dentystów (172 kobiet i 51 mężczyzn). Ankietowani odpowiadali na 3 grupy pytań, które dotyczyły danych demograficznych, metod pracy oraz odczuwanych dolegliwości bólowych i sposobów leczenia z nimi związanych. Wyniki. W przeprowadzonym badaniu potwierdzono, iż występowanie dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego jest zjawiskiem powszechnym. Przyczyną jest niestosowanie się do podstawowych zasad ergonomii i zła organizacja pracy. Bóle mięśniowo-szkieletowe wystąpiły u 81,86% stomatologów i u 19,13% absolwentów stomatologii – w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ból przewlekły dotyczył 30,09% ankietowanych. Ból najczęściej pojawiał się w odcinku krzyżowo-lędźwiowym (35,91%). W badaniu wykazano zależność pomiędzy stażem pracy a odsetkiem lekarzy, którzy zgłaszają dolegliwości bólowe. 71,82% badanych podjęło się leczenia tych dolegliwości, z czego 34% szukało pomocy u lekarza. W 90,96% przypadków podjęte zabiegi lecznicze przyniosły poprawę. Wnioski. Szkolenie w zakresie ergonomii konieczne jest już w trakcie kształcenia przeddyplomowego, a jej zasady winny być przestrzegane w ciągu pracy zawodowej lekarza dentysty. Regularne wykonywanie ćwiczeń relaksacyjno-uspokajających zmniejszy lub wyeliminuje dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego.

Słowa kluczowe: stomatologia, ergonomia, choroba zawodowa, bóle pleców.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.