Cechy systemu implantów stomatologicznych i ich potencjalny wpływ na uzyskanie i utrzymanie efektu estetycznego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Richard J. Lazzara1/2014/XLII s. 111–118
Kliknij aby wrócić do spisu treści
111_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Lazzara R.J. Cechy systemu implantów stomatologicznych i ich potencjalny wpływ na uzyskanie i utrzymanie efektu estetycznego. Dental Forum. 2014;XLII(1):111–118.

Coraz więcej mówi się na temat znaczenia, jakie ma uzyskanie i utrzymanie estetyki uzupełnień opartych na implantach. Osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest czterema podstawowymi czynnikami, są to: stabilizacja pierwotna implantu, powierzchnia implantu, geometria linii kontaktu pomiędzy implantem i łącznikiem oraz połączenie między implantem i łącznikiem. W niniejszym artykule omówiono wszystkie te czynniki w kontekście budowy systemu implantów stożkowatych BIOMET 3i T3™ Tapered Implant System, a także potencjalny wpływ tych czynników na długoterminową estetykę.

Słowa kluczowe: .

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.