Aparaty wewnątrzustne używane do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Kamil Wojciechowski, Jakub Błachowiak, Mieszko Więckiewicz22/2013/XLI s. 53–56
Kliknij aby wrócić do spisu treści
53_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Wojciechowski K., Błachowiak J., Więckiewicz2 M. Aparaty wewnątrzustne używane do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(2):53–56.

Według Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu, obturacyjny bezdech senny jest śródsennym zaburzeniem związanym z oddychaniem, które dotyczy zmniejszonego bądź całkowitego zatrzymania przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych pomimo trwającego wysiłku podczas oddychania. Leczenie bezdechu sennego prowadzi się z zastosowaniem urządzeń wytwarzających stałe dodatnie ciśnienie powietrza w drogach oddechowych (Continuous Positive Airway Pressure – CPAP), aparatów wewnątrzustnych (Oral Appliances – OA) oraz zabiegów chirurgicznych. Aparaty wewnątrzustne zalecane są do leczenia łagodnego i umiarkowanego bezdechu. Mogą również zostać wykorzystane w leczeniu cięższych przypadków, gdy pacjent nie akceptuje leczenia z wykorzystaniem urządzeń CPAP oraz dla osób, które dużo czasu spędzają w podróży, zwłaszcza w miejscach bez dostępu do prądu. Aparaty modyfikują drożność górnych dróg oddechowych poprzez zmianę położenia żuchwy i języka. Celem pracy było przedstawienie różnego rodzaju aparatów służących do leczenia chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego. W artykule zostały również uwzględnione efekty uboczne, powikłania oraz porównanie z innymi metodami leczenia, takimi jak CPAP i zabiegi chirurgiczne.

Słowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny, chrapanie, aparaty wewnątrzustne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.