Ortodontyczno‑chirurgiczne leczenie pacjenta z progenią – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Arleta Glowacka, Agata Tuczynska, Maciej Koczorowski1/2015/XLIII s. 103–106
Kliknij aby wrócić do spisu treści
103_1_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Glowacka A., Tuczynska A., Koczorowski M. Ortodontyczno‑chirurgiczne leczenie pacjenta z progenią – opis przypadku. Dental Forum. 2015;XLIII(1):103–106.

Artykuł przedstawia opis interdyscyplinarnego, ortodontyczno‑chirurgicznego leczenia dorosłego pacjenta z progenią. Opisano przypadek poważnej wady III klasy Angle’a z odwrotnym nagryzem poziomym wynoszącym 9 mm, który wymagał leczenia ortodontycznego z zastosowaniem chirurgii ortognatycznej. Pierwszym etapem leczenia było ortodontyczne przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego i w tym celu założono górny i dolny stały aparat cienkołukowy. Następnie przeprowadzono obustronną strzałkową osteotomię gałęzi żuchwy (BSSRO) w celu redukcji jej długości i repozycji przedniego segmentu żuchwy dystalnie. Operacja ortognatyczna została przeprowadzona jako drugi etap leczenia i okazała się skuteczna. Osiągnięto zamierzone rezultaty, czyli skrócenie długości żuchwy oraz prawidłową okluzję. Wewnątrzustnie uzyskano nachodzenie zębów siecznych górnych na dolne, a profil uległ zdecydowanej poprawie. Pacjent był w pełni usatysfakcjonowany efektami przeprowadzonego leczenia. Obecnie po trzech latach leczenia i obserwacji profil pacjenta jest prawidłowy, pacjent jest usatysfakcjonowany poprawą okluzji i rysów twarzy. W przypadku nieznacznego zaburzenia w szczęce, nawet przy dużym zaburzeniu nagryzu poziomego, może być zastosowane leczenie chirurgiczne jednoszczękowe, przy równoczesnym leczeniu ortodontycznym i uzyskanie dobrego efektu estetycznego i zgryzowego.

Słowa kluczowe: chirurgia ortognatyczna, osteotomia, III klasa.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.