Zespół Crouzona – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Janas, Piotr Osica, Rafał Stelmach, Jolanta Białkowska‑Głowacka1/2015/XLIII s. 107–110
Kliknij aby wrócić do spisu treści
107_1_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Janas A., Osica P., Stelmach R., Białkowska‑Głowacka J. Zespół Crouzona – opis przypadku. Dental Forum. 2015;XLIII(1):107–110.

Zespół Crouzona jest wadą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie dominująco. Charakteryzuje się przedwczesnym kostnieniem szwów czaszkowych, co powoduje znaczne zniekształcenie głowy i twarzy. Zespół ten powstaje w następstwie mutacji receptora 2 czynnika wzrostu fibroblastu (FGFR2 – Fibroblast Growth Factor Receptor), zlokalizowanych w aksonach IIIa i IIIc. W pracy przedstawiono opis przypadku zespołu Crouzona u 40‑letniej pacjentki.

Słowa kluczowe: zespół Crouzona, zmiany twarzowej części czaszki, objawy kliniczne.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.