Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu tłuszczaków

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Osica, Anna Janas2/2014/XLII s. 27–32
Kliknij aby wrócić do spisu treści
27_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Osica P., Janas A. Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu tłuszczaków. Dental Forum. 2014;XLII(2):27–32.

Wstęp. Tłuszczaki są najczęściej występującymi nowotworami łagodnymi tkanek miękkich, jednak rzadko odnotowuje się ich obecność w obrębie jamy ustnej. Rosną zazwyczaj bezobjawowo i bezboleśnie, niezwykle rzadko dając wznowy. W obrazie mikroskopowym komórki tłuszczaka przypominają dojrzałe adipocyty, podzielone tkanką łączną. Cel. Omówienie leczenia tłuszczaków techniką laserową. Materiał i metody. W Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w latach 2011–2012, leczono 43 osoby z powodu tłuszczaków. W tej grupie było 11 (25,6%) kobiet i 32 (74,4%) mężczyzn. Wiek chorych wahał się od 45 do 68 lat. Obecność niebolesnych, podśluzówkowych lub podskórnych guzów o średnicy 1–3,5 cm stwierdzono w obrębie: skóry nad mięśniem policzkowym – 4 (9,3%) przypadki, czoła – 6 (13,95%) chorych, wargi dolnej – 11 (25,6%) pacjentów, dna jamy ustnej – 8 (18,6%) przypadków, ujścia ślinianki przyusznej – 8 (18,6%) osób, języka – 4 (9,3%) chorych oraz w części zębodołowej żuchwy, w okolicy zębów przedtrzonowych i trzonowych – 2 (4,65%) przypadki. W znieczuleniu nasiękowym 2% Lignokainą w ilości 0,3 ml nożem laserowym o mocy 3 W nacięto błonę śluzową, którą odwarstwiono. Następnie preparując tkanki dotarto do guza, który wyłuszczono w całości i przesłano do badania histopatologicznego do Katedry Patomorfologii UM w Łodzi. Wyniki. Otrzymane wyniki badań histopatologicznych potwierdziły wstępne rozpoznanie tłuszczaka. W 15 (34,9%) przypadkach stwierdzono tłuszczaka, u 13 (30,2%) chorych włókniakotłuszczaka, u 10 (23,3%) osób tłuszczaka skórnego, a w 5 (11,6%) przypadkach naczyniakotłuszczaka. W badaniu kontrolnym po 14 dniach stwierdzono prawidłowe gojenie rany, a po 12 i 24 miesiącach nie odnotowano wznowy choroby. Wyniki estetyczne i czynnościowe były zadowalające.

Słowa kluczowe: tłuszczaki, laser CO2, nowotwór łagodny.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.