Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Małgorzata Chruściel-Nogalska, Dominika Polak-Majcher, Bartosz Dalewski, Bogumiła Frączak2/2013/XLI s. 63–68
Kliknij aby wrócić do spisu treści
63_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Chruściel-Nogalska M., Polak-Majcher D., Dalewski B., Frączak B. Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(2):63–68.

Choroby stawu skroniowo-żuchwowego występują w 40–90% u dzieci i młodzieży oraz w 60–90% u osób dorosłych, przy czym liczba chorych stale się zwiększa [1]. Do najczęstszych objawów wskazujących na nieprawidłowości funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego należą zaburzenia ruchomości żuchwy, objawy akustyczne oraz ból, który jest najczęstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów do lekarza stomatologa. Leczenie z zastosowaniem szyn terapeutycznych jest metodą skuteczną. Współcześnie istnieje wiele rodzajów szyn okludalnych, a pośród nich takie, których wartość terapeutyczna często bywa niedoceniana. Prawidłowo zdiagnozowana dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia pozwala dobrać odpowiednią szynę do potrzeb danego pacjenta. Celem artykułu było ujednolicenie klasyfikacji oraz krótka charakterystyka najczęściej stosowanych szyn okluzyjnych.

Słowa kluczowe: szyna zgryzowa, dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.