Zjawisko osteopercepcji u pacjentów zaopatrzonych w implantoprotezy zębowe – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski2/2014/XLII s. 51–56
Kliknij aby wrócić do spisu treści
51_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bielińska M., Koczorowski R. Zjawisko osteopercepcji u pacjentów zaopatrzonych w implantoprotezy zębowe – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2014;XLII(2):51–56.

Celem pracy jest prezentacja przeglądu piśmiennictwa w zakresie percepcji wrażeń mechanicznych i transmisji perceptywnej u pacjentów po rekonstrukcji narządu żucia za pomocą implantoprotez zębowych. Odmienna od naturalnego uzębienia percepcja odbioru bodźców zewnętrznych w jamie ustnej zaopatrzonej w śródkostne implanty związana jest z innymi strukturami neuronalnymi i inną formą transmisji wrażeń zewnętrznych. Autorzy opisują reakcje czucia somatycznego u implantowanych pacjentów na mechaniczne bodźce i ich wpływ na motorykę w narządzie żucia. Zjawisko osteopercepcji jest istotną, choć niecałkowicie poznaną, formą reakcji na obciążenia i ruchy żuchwy związaną z receptorami I, II i III rzędu i ciągle pozostaje w sferze zainteresowań naukowców i klinicystów. Kontrola czuciowo‑ruchowa u pacjentów zaopatrzonych w implanty zębowe zapewnia naturalną funkcję układu stomatognatycznego poprzez fizjologiczną i psychofizyczną integrację z organizmem człowieka.

Słowa kluczowe: osteopercepcja, czucie somatyczne, mechanoreceptory, wszczepy śródkostne, kontrola czuciowo‑ruchowa.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.