Antropogeniczne źródła fluoru – wpływ na otaczające środowisko i stan zdrowia człowieka – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Stogiera, Jadwiga Buczkowska-Radlińska2/2014/XLII s. 57–62
Kliknij aby wrócić do spisu treści
57_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Stogiera A., Buczkowska-Radlińska J. Antropogeniczne źródła fluoru – wpływ na otaczające środowisko i stan zdrowia człowieka – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2014;XLII(2):57–62.

Fluor jest pierwiastkiem niezwykle aktywnym chemicznie i ma ogromny wpływ na cały ekosystem. Jego oddziaływanie jest zarówno korzystne, jak i szkodliwe. W niniejszej pracy omówiono znaczenie biologiczne fluoru. Wskazano jego źródła w środowisku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę, jaką pełnią w tym względzie zakłady chemiczne, produkujące kwas i nawozy fosforowe. Artykuł zawiera wyniki wybranych badań, dotyczących: monitoringu zanieczyszczenia związkami fluoru powietrza oraz wód opadowych, wpływu fluoru i jego związków na rośliny, zwierzęta i człowieka, przeprowadzonych na obszarze oddziaływania Zakładów Chemicznych „Police” S.A. W artykule przedstawiono również opis skutków, jakie niesie ze sobą nadmierna podaż tego pierwiastka.

Słowa kluczowe: fluor, emisja fluoru, zanieczyszczenie środowiska, toksyczność, zakłady chemiczne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.