Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego na podstawie przypadku oraz piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Bożena Szymoniak, Anna Jankowska‑Wika2/2014/XLII s. 81–84
Kliknij aby wrócić do spisu treści
81_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Szymoniak B., Jankowska‑Wika A. Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego na podstawie przypadku oraz piśmiennictwa. Dental Forum. 2014;XLII(2):81–84.

Płodowy zespół alkoholowy (FAS) to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrazić się jako opóźnienie umysłowe, anomalie rozwojowe, głównie części twarzowej czaszki, zaburzenia psychologiczne występujące u dzieci, których matki w czasie ciąży spożywały alkohol. Artykuł przedstawia najbardziej charakterystyczne cechy kliniczne, występujące u pacjentów, którzy w życiu płodowym poddani zostali nieodwracalnemu działaniu alkoholu, przechodzącemu bardzo sprawnie przez łożysko. Alkohol etylowy oraz jego główny metabolit – aldehyd octowy są czynnikami teratogennymi, które mogą powodować różnorodne uszkodzenia płodu w zależności od ilości spożytego alkoholu i od czasu zaawansowania ciąży. Praca zawiera opis przypadku siedmioletniej dziewczynki, która zgłosiła się do poradni ortodontycznej w celu leczenia wady zgryzu. Zachowanie pacjentki, rysy twarzy, wada zgryzu oraz wywiad z matką, obciążony informacją o częstym spożywaniu alkoholu w okresie ciąży, skłoniły autorów do dłuższego zatrzymania się przy problemie FAS.

Słowa kluczowe: zespół alkoholizowanego płodu, alkoholowy efekt płodowy, poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego, alkohol.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.