The Self Adjusting File – przegląd literatury. Nowy system, nowe spojrzenie w głąb systemu korzeniowego?

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Hubert Gołąbek, Katarzyna Brus-Sawczuk, Izabela Strużycka2/2014/XLII s. 89–94
Kliknij aby wrócić do spisu treści
89_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Gołąbek H., Brus-Sawczuk K., Strużycka I. The Self Adjusting File – przegląd literatury. Nowy system, nowe spojrzenie w głąb systemu korzeniowego?. Dental Forum. 2014;XLII(2):89–94.

Pilnik The Self Adjusting File (SAF) jest jedynym przedstawicielem nowej grupy narzędzi endodontycznych, które umożliwiają jednoczesne mechaniczne opracowanie kanału korzeniowego z irygacją. Niklowo‑tytanowy stop metalu w kształcie siatki umożliwia dostosowanie się giętkiego narzędzia do ścian kanału i poszerzenie zgodnie z jego trójwymiarową anatomią. Jednoczesna irygacja środkiem płuczącym zwiększa skuteczność oczyszczenia. Ruch obrotowy narzędzia został zastąpiony ruchem w osi pionowej. Ostrza tnące charakterystyczne dla stożkowych rdzeni zamieniono na ścierną powierzchnię. Połączenie posuwisto‑zwrotnej komponenty ruchu z abrazyjną powierzchnią siatki, przypomina działanie papieru ściernego. Przedstawiony artykuł został podzielony na dwie części. Pierwsza uwzględnia opis konstrukcji narzędzia The Self Adjusting File oraz zasady jego działania, natomiast druga część stanowi opis jego zastosowania w warunkach klinicznych. Zaprezentowane dane zostały zebrane na podstawie licznych publikacji na temat nowych możliwości oczyszczania systemów kanałowych. Informacje zawarte w przeglądzie piśmienictwa umożliwią czytelnikowi zaznajomienie się z najważniejszymi cechami opisywanego systemu.

Słowa kluczowe: The Self Adjusting File, narzędzie anatomiczne, chemo‑mechaniczne opracowanie kanału korzeniowego.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.