Trudności diagnostyczne choroby Biermera – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Barbara Molęda‑Ciszewska, Aida Kusiak, Lech Marciszyn2/2014/XLII s. 95–98
Kliknij aby wrócić do spisu treści
95_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Molęda‑Ciszewska B., Kusiak A., Marciszyn L. Trudności diagnostyczne choroby Biermera – opis przypadku. Dental Forum. 2014;XLII(2):95–98.

Choroba Biermera (niedokrwistość złośliwa, PA) jest chorobą autoimmunologiczną, spowodowaną obniżeniem poziomu witaminy B12 wynikającym z niedoboru w żołądku czynnika wewnętrznego. Kliniczny przebieg choroby jest często podstępny, ponieważ początkowe objawy są trudne do wykrycia, a postęp powolny. Choroba ta rzadko występuje przed 30. rokiem życia, średni wiek, w którym jest diagnozowana wynosi około 60 lat. Początkowe objawy są niespecyficzne, tj. osłabienie, obniżona zdolność koncentracji, ból głowy. Choroba Biermera może towarzyszyć innym chorobom autoimmunologicznym. Długotrwająca infekcja Helicobacter pylori prawdopodobnie odgrywa rolę u wielu pacjentów z PA. W pracy zaprezentowano przypadek 22-letniej kobiety z chorobą Biermera występującą równocześnie z zapaleniem tarczycy Hashimoto oraz infekcją Helicobacter pylori. Przypadek ten wskazuje na istotną rolę lekarzy stomatologów we wczesnym rozpoznaniu tej jednostki chorobowej, szczególnie w aspekcie późniejszych powikłań neurologicznych.

Słowa kluczowe: choroba Biermera, witamina B12, niedokrwistość.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.