Polekowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej o charakterze owrzodzeń

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Irena Duś‑Ilnicka, Kamila Horeglad, Małgorzata Radwan‑Oczko1/2018/XLVI s. 75–80
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.10

Fraza do cytowania: Duś‑Ilnicka I., Horeglad K., Radwan‑Oczko M. Polekowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej o charakterze owrzodzeń. Dental Forum. 2018;XLVI(1):75–80. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.10.

Zastosowanie leków o działaniu ogólnoustrojowym ze względu na ich farmakokinetykę ma bezpośredni wpływ na leczoną patologię, ale również na pozostałe funkcje organizmu. Ważnym i niedocenianym rejonem fizjologicznym organizmu pod względem manifestacji niepożądanych działań leków jest jama ustna, a najpoważniejszymi z punktu widzenia pacjenta i stomatologa zmianami są owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie grup leków wywołujących omawiane patologie podczas ich ogólnoustrojowego stosowania.

Słowa kluczowe: liszaj płaski, zmiany lichenoidalne, farmakoterapia, niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.