Wpływ palenia tytoniu na wybrane właściwości fizykochemiczne śliny — przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dominika Cichońska, Aida Kusiak2/2018/XLVI s. 79–83
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.30

Fraza do cytowania: Cichońska D., Kusiak A. Wpływ palenia tytoniu na wybrane właściwości fizykochemiczne śliny — przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2018;XLVI(2):79–83. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.30.

Dym tytoniowy zawiera wiele substancji chemicznych o potwierdzonym badaniami działaniu cytotoksycznym i karcynogennym. W obrębie jamy ustnej jako pierwsza kontakt z dymem tytoniowym ma ślina, w której składzie fizykochemicznym można obserwować zmiany wywołane paleniem. Dym tytoniowy wpływa na obniżenie zdolności immunologicznych śliny, między innymi poprzez zmniejszenie stężenie IgA, jak również na potencjał antyoksydacyjny śliny, co może skutkować zwiększeniem zawartości wolnych rodników. Dym tytoniowy, powodując zmiany w zawartości substancji nieorganicznych, przyczynia się do zmiany składu płytki nazębnej, przyspieszając jej mineralizację. U palaczy tytoniu stwierdzono także osłabienie działania niektórych białek enzymatycznych występujących w ślinie.

Słowa kluczowe: palenie tytoniu, ślina, właściwości śliny.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.