Andrzej Małysa - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Andrzej Małysa.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Analiza pacjentów leczonych protetycznie we wrocławskiej klinice w latach 2006–2013 z powodu urazów twarzoczaszki
Włodzimierz Więckiewicz, Wojciech Florjański, Gniewko Więckiewicz, Andrzej Małysa
Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.