Anna Kurhańska-Flisykowska - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Anna Kurhańska-Flisykowska.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Wpływ nawyków higienicznych i dietetycznych na stan zdrowia jamy ustnej u młodzieży liceów patronackich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – badanie ankietowe i kliniczne
Kacper Nijakowski, Mateusz Pelec, Maria Człapowska, Anna Kurhańska-Flisykowska, Anna Surdacka
35_1_45_2017.pdf
Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.