Anna Lehmann - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Anna Lehmann.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Wpływ diety redukcyjnej na właściwości fizyko-chemiczne i biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa
Marzena Dąbrowska, Anna Lehmann‑Kalata, Anna Surdacka
79_1_44_2016.pdf
Ocena świadomości prozdrowotnej studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w kontekście pracy ergonomicznej
Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Kacper Łaganowski, Anna Surdacka
67_2_48_2020.pdf
Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.