Barbara Dorocka‑Bobkowska - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Barbara Dorocka‑Bobkowska.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Ostra białaczka szpikowa w praktyce lekarza dentysty
Aleksandra Wysocka‑Słowik, Barbara Dorocka‑Bobkowska, Lidia Gil
97_1_44_2016.pdf
Wchłanianie wody przez wybrane materiały polimerowe, stosowane w stałych i ruchomych protezach zębowych — badania eksperymentalne
Rafał Brożek, Elżbieta Paszyńska, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
Biomechaniczne aspekty leczenia stomatologicznego z użyciem kompozytów wzmocnionych włóknem (FRC)
Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.